Vrijdag 12/08/2022

'Ik zou een slecht politicus zijn'

Hij is ondernemer van stand en kent zijn weg aan het Hof. Maar ooit was Paul graaf Buysse (70) een moeilijke student en het zwarte schaap van de familie. 'Altijd heb ik de angst gevoeld dat ik niet in staat zou zijn om voor mijn kinderen te zorgen. Dat heeft me voortgestuwd.'

Of de koning hem soms belt om raad te vragen? De graaf zwijgt. De brede, gekrulde glimlach om de lippen verraadt niettemin bevestiging. En trots. Nu hij stilaan afstand doet van zijn belangrijkste bestuursmandaten - bij Bekaert vorig jaar, bij Immobel onlangs - is voor Paul graaf Buysse het moment aangebroken om terug te kijken. "Ik heb een zalig professioneel leven gehad."

Paul Buysse is niet als graaf geboren, als bedrijfsleider evenmin. Hij moest advocaat worden, net als zijn vader en broers. "Ik ben misgelopen."

De jonge Paul maakte, mede door een auto-ongeluk, nooit zijn studies af. Tot schaamte van zijn vader. "De band met mijn vader was niet goed. Hij had de gave om mij te laten vallen."

"Daarom moet een heerser, wil hij zich handhaven, leren om niet goed te zijn. En dit vermogen dient hij wel of niet in de praktijk te brengen, al naargelang de omstandigheden hem ertoe dwingen"

Machiavelli, De heerser, XV, 1

Over macht hebben, wil graaf Buysse niet flauw doen. "Ik heb veel macht gehad. Macht verwerf je door hard te werken. Maar wie streeft naar macht, zal haar zien ontglippen.

"Macht is een gevaarlijk dier. Het kan je jezelf doen verliezen. Je leert dat met vallen en opstaan. Je moet macht proberen in te zetten voor het goede, maar je moet je daar geen begoochelingen over maken. Macht dient ook om je in staat te stellen om dingen te doen die je liever niet zou gedaan hebben. Ik heb bedrijfsafdelingen gesloten, mensen ontslagen. Ik heb altijd geprobeerd om achter de getallen de mensen te blijven zien. Achter elke ontslagen werknemer staat een gezin. Ik heb tomaten naar mijn kop gekregen, toen ik als CEO van Vickers Rolls-Royce verkocht aan het buitenland."

Is er een verschil tussen macht hebben in het Verenigd Koninkrijk en hier?

"In de UK is de CEO god, de alleenheerser. Engeland heeft meer een cultuur van autoritair gezag, een erfenis van de grote natie die het ooit is geweest. Respect voor de hiërarchie zit er in de cultuur. Vergelijk de Britse officiersuniformen met de onze, en je ziet het verschil in leiderschap."

Dergelijk hiërarchisch leiderschap lag u wel?

"Ik heb het anders gedaan. Toen ik bij Vickers kwam, had ik twee butlers tot mijner beschikking, plaats voor diners van 140 man en in mijn contract stond dat ik met een Rolls-Royce moest rijden - wat ik nooit gedaan heb. Eén probleempje slechts: Vickers stond op de rand van het bankroet.

"Ik heb daar komaf mee gemaakt. Gaf inspraak aan mijn managers, organiseerde bedrijfsfeestjes die ook gewoon plezant waren, bezocht zelf de fabrieken en liet de managers ook elkaar bezoeken. Dat stond haaks op de Britse cultuur van keeping up appearances. Dan kreeg je een of andere Lord aan de lijn, die een stageplaats voor zijn zoon in Brussel wou ritselen. Wel graag met een appartement met drie kamers in het centrum van de stad erbij. Politici vonden het erg normaal dat ze zo konden interveniëren bij bedrijfsleiders, want ze behoorden allemaal tot dezelfde club."

Heeft u die politieke druk hier ook ervaren?

"Wel integendeel. Toen ik bij Bekaert zat, organiseerde Voka contactdagen tussen bedrijfsleven en politiek. Mooi initiatief; we boden een bedrijfsbezoek aan, een dialoog met het management en een bedrijfslunch. We hadden achttien inschrijvingen. Heel Bekaert stond paraat om de politici te ontvangen: powerpointpresentatie gemaakt, koffietafel besteld. Eén politicus is uiteindelijk komen opdagen: Peter Leyman, de oude Volvo-baas die naar CD&V was gegaan en die de maand daarna weer uit de politiek is vertrokken. En tegen de lunch kwam er nog een tweede binnengedruppeld: Bart Tommelein van Open Vld."

U bent nochtans het prototype van de netwerkbouwer.

"Ik word gek als ik uitgenodigd word voor zogenaamde netwerkevents. Netwerken is niet: allemaal in een kringetje staan en businesscards uitwisselen. Je bouwt geen netwerk uit op een receptie, wel door wat je doet en hoe intens je je daarin engageert. Ik ben voorzitter geweest van de Kamer van Koophandel in Antwerpen. Ik heb die boîte daar weer aan de praat gekregen. Mensen merken dat en raken geïnteresseerd. Zo creëer je een netwerk, niet door een receptie te organiseren."

Is uw netwerk uw macht?

"De macht van het netwerk wordt overschat. Het is niet omdat je een groot netwerk hebt, dat je macht krijgt. Ik heb de Belgo-British Conference geleid samen met Lord Simon of Highbury, de oud-voorzitter van British Petroleum. Ik heb nog contact met die man, maar dat gaat niet van: kijk eens aan, een Lord in mijn adressenboekje, altijd handig. De tijd van het old boys network is voorbij. Kijk naar de raden van bestuur. De tijd dat die inwisselbaar waren, met telkens dezelfde namen, is voorbij."

U heeft Julien De Wilde en Bert De Graeve naar Bekaert gehaald. Die kwamen toch rechtstreeks uit uw persoonlijk netwerk?

"Natuurlijk kende ik Julien De Wilde al goed. Het punt is: ik heb hem niet naar Bekaert gehaald omdat ik een vriend wou parkeren, maar omdat ik de kans zag om een bekwame topmanager, die beschikbaar was, naar ons bedrijf te brengen. Hetzelfde met Bert De Graeve. Ik kende Bert zoals honderden hem kenden: als de man die de BRT weer tot leven heeft gewekt. Toen hij vrij kwam, heb ik snel gehandeld. Bert was uitgezongen bij de BRT. Hij had de keuze tussen Proximus en Bekaert, en heeft uiteindelijk voor ons gekozen."

U richtte het Nieuw Economisch Appel (NEA) op. Daar zien we De Wilde en De Graeve ook weer. Wat is dat anders dan een netwerk?

"Ik wil er juist geen netwerk van maken. NEA is apolitiek en pluralistisch. Ik breng elk jaar mensen bijeen rond een kop koffie en een sandwich om te luisteren naar een spreker over een belangrijk onderwerp. Ik kan niemand verbieden om daar vriendschapsbanden te smeden, maar er is wel één voorwaarde: onder de leden wordt bij NEA niet aan business gedaan. Ik heb ooit een architect gevraagd om niet meer te komen, omdat hij onze avonden gebruikte om klanten te ronselen."

Wat is dan wel de bedoeling?

"Slimmer worden van elkaar. Als ik een crisis in mijn onderneming heb, omdat ik groene potjes verkoop en de klant wil plots alleen maar blauwe, dan kan ik te rade gaan bij kennissen die dat proces al hebben doorgemaakt. Dat is 'netwerken'.

"Stelt een persoonlijke relatie met een politicus me in staat om een beslissing te beïnvloeden in mijn voordeel? Ik heb dat maar uiterst zelden meegemaakt. Een persoonlijke relatie laat politici en bedrijfsleiders wel toe om rechtstreeks met elkaar te praten, om elkaars opinie te kennen."

U weet lobbyisme erg mooi te omschrijven.

"Ik zat onlangs nog in een vergadering met een minister omdat hij de mening van een aantal ondernemers wou horen over een Europese richtlijn. We hebben daar open kunnen discussiëren. Wij hebben geen enkele druk uitgeoefend om de beslissing te doen kantelen. De politicus heeft de vrijheid om zijn verantwoordelijkheid te nemen, maar hij weet dan wel hoe we erover denken. Daar kan hij misschien zijn voordeel mee doen. Ben ik machtig omdat ik met de minister heb kunnen spreken?"

Toch wel. Ons wordt niks gevraagd.

"Daarom moet wie de macht krijgt daar zorgvuldig mee omgaan. Wie het eigenbelang vooropstelt, zal vroeg of laat door macht verzwolgen worden."

Albert Frère had de macht om de wetgeving te laten aanpassen, zegt hijzelf.

"Ik ken Albert erg goed, en ik durf stellen dat zijn invloed op de Vlaamse politiek toch redelijk beperkt is. In Wallonië is dat ooit vast wel anders geweest, ja. In de jaren 60 en 70 golden andere zeden en gebruiken. Het was een tijd van grote groei en ongebreidelde opportuniteiten. Albert Frère heeft in de staalindustrie die kansen benut, en zo de basis gelegd voor zijn fortuin. Vandaag zou dat niet meer op dezelfde manier kunnen. Achterkamerpolitiek heeft plaatsgemaakt voor dialoog en democratie."

Te veel democratie?

"Ik maak me daar soms zorgen over. Democratie is in staat zichzelf te doen imploderen. Die les uit de geschiedenis is onvoldoende geleerd. In heel Europa leeft onbehagen over de politieke besluitvorming, zeker ook op het Europese niveau.

"Democratie zoals wij ze in de praktijk brengen, blokkeert soms welvaart. Voor de bescherming van de welvaart van onze kleinkinderen, moet er dringend wat gebeuren. Dat gevoel van urgentie blijft afwezig. Ik spreek geen voorkeur voor of tegen de Oosterweelverbinding uit, ik stel vast dat er niks bougeert en dat ondernemingen Antwerpen beginnen te vermijden omdat er geen doorkomen aan is."

U gelooft meer in informeel overleg 'bij het haardvuur' dan in parlementaire democratie.

"Het bestaande politieke model veroordeelt zichzelf tot kortetermijnbeleid, terwijl de grote uitdagingen geen uitstel meer verdragen."

"Over vijf jaar laat Google hier overal zelfrijdende auto's rijden. Gevolg: gedaan met openbaar vervoer, gedaan met bedrijfswagens, gedaan met privéwagenbezit in de stad ... En wij, wij discussiëren over fiscale aftrek voor leasewagens. Wel, dát is het probleem van de politiek vandaag. We staan voor een gigantische omwenteling, en we kijken ernaar, verstijfd als een konijn naar een lichtbak.

"Vorige week zat ik op mijn hometrainer naar het nieuws te kijken over Volvo. Volvo is een Chinees bedrijf, hè. Hoe gaan wij ons wapenen tegen de robots uit China en de jobless multinationals uit de VS?"

Daarover beslissen lukt beter bij een haardvuur in, pakweg, Poupehan (Waals dorpje, waar christen-democratische leiders in de jaren 80 onder elkaar het beleid vastlegden, BE/JM)?

"Ik wil geen nieuw Poupehan, maar we moeten wel een kader vinden waarin verstandige mensen uit de loopgraven durven komen. Ook bij de vakbonden weten ze drommels goed wat er op ons afkomt. Maar ze durven niet bewegen, omdat ze bang zijn van hun leden en van de onderlinge concurrentie.

"Waarom zetten we bij de Groep van Tien niet nog wat andere verstandige mensen bij? Welja, dat ze het zich gezellig maken, met een glas bordeaux erbij, en pas naar buiten komen als ze echt knopen doorgehakt hebben. Het is dat of anderen van buiten uit onze toekomst laten bepalen."

U was bijna zelf politicus geworden. Het burgemeesterschap van Antwerpen lokte u.

"Twee partijen tegelijk dongen naar mijn hand. Ach, dat was niks voor mij geweest. Ik zou een slecht politicus zijn. Ik ben de man van de vrije dialoog; eerst drie keer mijn tong in de mond ronddraaien voor ik iets mag zeggen, dat ligt

me niet. Ook menselijk zou ik kapotgaan. Als je bij elke schouderklop moet nagaan of er geen mes tussen je ribben is gestoken, dan word je paranoïde."

Kris Peeters (CD&V) zal het bevestigen. U heeft hem mee gelanceerd in de politiek.

"Ik ken Kris al vijfentwintig, dertig jaar. Ik kende hem al toen hij nog rechter in handelszaken was, en ik voorzitter van de handelsrechtbank was. Ik heb hem zien opklimmen bij het NCMV, het latere Unizo. Ik vind hem een uitstekend politicus, maar hij heeft het niet gemakkelijk.

"Hij heeft mijn medelijden niet nodig om zijn mannetje te staan, maar zelf zou ik zo niet kunnen functioneren. Al die onderhuidse persoonlijke aanvallen, dat is toch niet nodig?"

U bent ideologisch flexibel, zegt men.

(schamper) "U bedoelt dat ik een opportunist ben? Ik heb de gave om me goed te kunnen inleven in andermans positie. Dat laat me toe om transparant mijn eigen gedacht te zeggen, zonder te beledigen of te vernederen. Ik ben geïnteresseerd in een akkoord, niet in mijn eigen gelijk. What you see, is what you get. Geen komedie, dan zwijg ik liever. Ik ben geen kameleon die om uit verschillende potten te kunnen eten, de kleur van die potten overneemt."

U bent niet bepaald een flamingant. Toch legt de N-VA u geen strobreed in de weg om voorzitter van de Koninklijke Schenking te worden.

"Als u het zegt. Ik wist niet dat politieke partijen daar een zeg in hadden. Als dat zo is, dan bedank ik hen voor hun welwillendheid."

Zelfs van N-VA krijgt de 'oude Belg' Buysse respect.

"Waarom niet? Ik heb een andere toekomst voor ons land voor ogen dan zij. Zij weten dat. Ik weet dat. Betekent dat dat we elkaar de hele tijd de duvel moeten aandoen? Ik onderhoud al jarenlang een goede band met Johan Van Overtveldt. Moet ik die band van vriendschap en respect opzeggen omdat Johan voor de N-VA heeft gekozen?"

"Voor degenen die aan de macht komen door gebruik te maken van hun kwaliteiten, is het moeilijk om die machtspositie te verwerven, maar gemakkelijk om haar te behouden"

Machiavelli, De heerser, VI, 3

Freud zou een aardige kluif aan graaf Buysse hebben gehad. Scheef bekeken door zijn vader omdat hij diens pad niet wou volgen. Dat werd een drijfveer voor een loopbaan die die van zijn vader overtrof. Dat zijn vader op relatief jonge leeftijd een hartinfarct kreeg, waardoor het gezin zonder zijn inkomen van advocaat viel, heeft een diepe indruk op de jonge Buysse gemaakt. "Altijd heb ik de angst gevoeld dat ik niet in staat zou zijn om voor mijn kinderen te zorgen. Altijd is er die drang geweest om voor hen te kunnen doen wat ik dacht dat nodig was om te doen."

U wilde uw kinderen nooit aandoen wat u zelf heeft meegemaakt?

"Ik heb ze anders opgevoed, met meer vrijheid. De relatie tussen mij en mijn vader was niet optimaal. Mijn prioriteiten waren anders dan de zijne.

"Het was een andere tijd. Wie vroeger veel kinderen had, kreeg applaus op straat, letterlijk. En de vader was de almachtige baas, waar kinderen niets tegen te zeggen hadden. Dat resulteerde in een verhouding die niet goed was."

Het was voor u een drijfveer om te excelleren.

"Omdat het moest. Ik stond er alleen voor. Het was dat of mislukken."

U bent in de adelstand verheven. Is dat uw ultieme bekroning?

"Je hebt daar niets over te zeggen. Je vraagt dat niet, want dan krijg je het niet. En je wordt daar geen ander mens van."

Het motto van vele edellieden is: vivons cachés, vivons heureux. Daar doet u niet aan mee.

"Als dit gesprek ertoe bijdraagt dat een aantal lezers gaan nadenken over wat we hier bespreken, dan is mijn tijd welbesteed. Vivons cachés, vivons heureux: dat is het motto van de struisvogel. Het is een vlucht uit de realiteit. Dit land heeft een grote behoefte aan debatten. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan zullen we beter gewapend zijn voor de toekomst."

U doet aan armoedebestrijding. Noblesse oblige?

"Ik zeg daar liever niets over. Dat is mijn jardin privé. Ik heb altijd een stuk van m'n inkomen in armoedebestrijding gestoken, vooral voor kinderen. Dat is niets om een dikke nek over op te zetten. Er zijn dingen die je doet en die belangrijk zijn. Ik beschouw het als een vorm van mecenaat. (aarzelt lang)

"Weet u, Phara de Aguirre heeft op Panorama een reportage gemaakt over kinderen in armoede. Ongelooflijk schrijnend. Ik heb laten opvragen hoeveel dat moest kosten om die gezinnen te ondersteunen, en ik heb gezorgd dat dat geld op de juiste plaats terechtkwam.

(stilte, herpakt zich) "Ik ga de armoede niet uit de wereld helpen, maar dat is iets ... waar ik niet tegen kan. Het zijn allemaal gezinnen waarvan de moeder alleen is. Die kindjes kunnen nooit mee op schoolklassen, weten niet wat vakantie is, zitten de hele zomer op een appartement. Als je daar dan iets aan kunt doen ... Ik blijf daar liever discreet over. En ik laat dat doen door derde personen. Ik wil daar geen kermis rond, dit mag niet draaien rond mij."

Een gezin dat niet rondkomt, ziedaar opnieuw uw persoonlijke angst.

(stil) "Ja, misschien is het dat wel."

"Iemand die van oudsher ergens aan de macht is, heeft minder reden en is minder genoodzaakt om tegenover zijn onderdanen gewelddadig op te treden"

Machiavelli, De heerser, II, 2

Hoe machtig is de koning nog echt?

"Macht: weinig. Invloed: veel. Door zijn vele contacten heeft de koning een centrale functie. Hij hoort veel en ziet veel."

Kunt u hem bellen?

(zwijgt, met een brede glimlach)

Had u makkelijker contact toen hij prins was?

"Jullie verwachten toch niet dat ik daarop antwoord? Natuurlijk werkt het hof met adviseurs. Als elf miljoen mensen allemaal het gsm-nummer van de koning zouden hebben ..."

Heeft de koning een gsm?

(zwijgt en glimlacht opnieuw) "Kapoenen ..."

Mist u de macht?

(fijntjes) "Wie zegt dat ik geen macht meer heb? Ik heb me nooit beziggehouden met de vraag of ik macht heb of niet. Als ik vandaag iemand wens te zien wegens ernstige redenen, dan weet ik dat die mens ook kan zien. Is dat macht?"

U werd meermaals gecontesteerd wegens uw riante loon. U verdiende bij Bekaert de eerste jaren een miljoen euro per jaar.

"Ik heb een miljoen verdiend als executive chairman bij Bekaert, op ogenblikken dat een miljoen merkelijk lager was dan wat een CEO verdiende. En ik - en dat vergeet u in uw discretie - heb na een paar jaar genoegen genomen met de helft van mijn wedde omdat ik maar de helft van mijn tijd meer besteedde aan Bekaert."

Toen u bij Bekaert CEO De Graeve een bonus gaf en op hetzelfde moment duizenden mensen liet ontslaan, werd u ook gecontesteerd.

"Dat was een bonus die hij verdiend had. Dat was een contractuele overeenkomst tussen Bert De Graeve en de vennootschap. Je kunt niet aan een bedrijf vragen om in de onwettelijkheid te gaan om de perceptie ter wille te zijn. Als ik meneer Muylaert geld moet, dan moet ik niet zeggen: ik ga u het geld niet geven want meneer Eeckhout is ertegen.

"De storm is snel gaan liggen. De meeste mensen die ontslagen zijn, hadden een paar weken later alweer een job. Bert heeft daar wel enorm van afgezien."

U had hem wel kunnen zeggen: dit is niet het goede moment.

"Dat had gekund."

Heeft u dat gedaan?

"Dat zijn uw zaken niet. Dit gaat niet over mij."

Begrijpt u nu dat veel mensen dat exuberant vinden?

"Wat mij droevig maakt, is die tendens dat wie goed zijn kost verdient, zich daar blijkbaar voor moet schamen. We leven in een zeer afgunstige maatschappij. Ik ben niet beschaamd voor wat ik verdien. Ik zie rond mij mensen die honderd keer meer verdienen. Maar die lonen zijn minder transparant, omdat hun bedrijven niet beursgenoteerd zijn."

U zei dat u een zalig leven heeft gehad. Zijn er zaken die u anders had gedaan?

"Gelukkig niet te veel. (zwijgt lang) Ik weet het niet."

In uw privéleven was u niet altijd succesvol.

"Dat kun je niet in de hand houden. Dat was niet eigen aan hard werken, of macht hebben. Dat was gewoon zoals het liep.

"Dat is een van de diepste ontgoochelingen uit mijn leven. Had ik het anders kunnen doen? Het antwoord: neen, helaas. (stilte)

"Ik zie mijn echtgenote en mijn kinderen doodgraag. Ik bel gemiddeld elke dag met een van mijn kinderen. Ik ben heel trots op alle vijf."

U heeft hen vroeger waarschijnlijk minder vaak gezien dan ze gewild hadden.

"Dat is waar. Ik heb mijn kinderen welvaart geschonken. Dat vergt offers. Als ik zie wat onze vriend Winterkorn nu bij Volkswagen meesleept uit een bedrijf dat hij in crisis achterlaat, dan durf ik gerust zeggen dat ik mijn centen meer verdiend heb dan hij.

"Het is zoals mijn zoon ook zegt: ik was er als ik er moest zijn. In de weekends was ik er. Maar natuurlijk, ik kon om vier uur niet aan de schoolpoort staan."

Wou u daarom ook terugkeren naar België?

"Onder meer. Die herstructurering bij Vickers was een klapper, ik kon meteen elders aan de slag. Ik maakte 52 procent winst per aandeel door de verkoop. Op de voorpagina van de Financial Times stond: 'The Belgian Baron did it again'. Dat streelt je ijdelheid. Ik heb die stukken nog. Nostalgie, hè.

"Toch zijn dat ook zeer eenzame momenten. Ik kwam toen na die onderhandeling om vier uur

's nachts thuis. Ik heb toen helemaal alleen een fles van mijn lievelingswijn opengedaan: Lynch-Bages, een Pauillac. Ik ben toen voor de spiegel gaan staan en heb gezegd: 'Schol Pol, je hebt ervoor gezorgd dat je zonder job zit.'"

Bent u veranderd door het aanzien?

"Ik ben milder geworden. Minder nutteloos scherp en kritisch. Dat sijpelt samen weg met de sturm-und-drang die je hebt als je een carrière wilt uitbouwen."

Heeft u uw macht ooit misbruikt?

(denkt na) "Ik hoop van niet."

Men zegt dat u er mee voor heeft gezorgd dat Herman De Bode moest opstappen bij McKinsey omdat hij in 2005 het 'Warandemanifest' over Vlaamse onafhankelijkheid ondertekende.

(verbaasd) "Wie heeft dát gezegd? Het is niet waar.

"Ik heb heel veel achting voor Herman, die een zeer goed manager bij McKinsey was. Ik heb het wel onverstandig gevonden hoe dat traktaat in de markt is gezet. Dat was zo doctrinair dat je op voorhand wist dat je een explosie ging krijgen van tegenreacties. Het waren vooral de Franstaligen die toen lieten weten aan McKinsey dat ze niet meer met hen wilden samenwerken zolang De Bode daar zat. Maar vanuit Vlaamse kant is er niets ondernomen tegen Herman."

Er is nochtans maar een telefoontje van Jacques van Ypersele op het kabinet van de koning naar een gewaardeerd adviseur nodig ...

"Nooit. Nooit! Ten eerste: Van Ypersele was veel te voorzichtig daarvoor. En ik heb echt wel andere prioriteiten dan dat. Iemand voor zijn politieke overtuiging proberen te broodroven? Jamais.

"Ik heb dat document wel betreurd. Het was niet constructief. Dat was scherp gesteld. Het is niet met radicalisme dat je je doelstelling gaat halen."

Als mensen als u iets 'betreuren', gaan er bij commerciële partners snel alarmbellen af.

"Ik heb Van Ypersele daar nooit over gehoord. Ik ben ook helemaal niet close met die man. (boos) Het is beledigend en het stoort mij omdat die beschuldiging diametraal ingaat tegen de waarden die ik heb."

Herman De Bode is nu kabinetschef bij Jambon. Zo relatief is macht.

"Absoluut. Die man is getalenteerd. Ik heb met hem nog golf gespeeld."

Moet men nog golf spelen om erbij te horen?

"Ik speel golf omdat ik dan met mijn kinderen in de openlucht ben. Ik speel niet met mijn vrouw, want dan krijg ik te veel kritiek op mijn povere spel.

"Het is niet zo dat je in de clubs zakendeals afsluit. Ja, ik ontmoet daar Albert Frère. Maar daar spreken we over onze gezondheid en de sport, niet over een grote aankoop samen."

Het interview loopt af. Bij de lift wil Buysse nog graag iets weten. "Wie heeft u dat verteld over Herman De Bode? Dat moet een slechte mens zijn."

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234