Woensdag 19/01/2022

InterviewKate Manne

Waarom de man neemt, en de vrouw geeft: ‘Ik vind dat alle voordelen die aan gender verbonden zijn moeten worden opgegeven’

null Beeld H. Armstrong Roberts/ClassicStock
Beeld H. Armstrong Roberts/ClassicStock

Het feminisme maakt al ruim een eeuw opgang, maar nog steeds verwachten mannen dat vrouwen hen ‘diensten’ moeten leveren, zoals zorg en seks. Filosoof Kate Manne schrijft in haar boek Man & macht dat die privileges dringend de wereld uit moeten.

Emy Koopman

Wat heeft kunstenaar Jan Fabre, die zich jarenlang schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel geweld, gemeen met conservatieve anti-abortusactivisten, zoutzuurgooiende afgewezen mannen in Bangladesh en Donald Trump? Misogynie, aldus Kate Manne.

Anders dan in de alledaagse betekenis van het woord bedoelt ze daarmee niet dat al deze mensen vrouwen haten, en al helemaal niet dat ze álle vrouwen haten. In de definitie die de van oorsprong Australische filosoof uitwerkte in haar invloedrijke eerste boek Down Girl (2017), draait misogynie om het in stand willen houden van patriarchale normen, waarbij mannen de dominante positie hebben en vrouwen hen ondersteunen. ‘Het patriarchaat’ mag dan klinken als iets ouderwets, iets wat we in het Westen na drie feministische golven ver achter ons hebben gelaten, maar patriarchale normen zijn ingesleten, zo toont Manne. Ook van de westerse vrouw wordt zorgzaam gedrag verwacht. Zij moet haar aandacht geven aan mannen die menen daar recht op te hebben. Doorbreekt een vrouw die norm, dan dreigt vijandigheid, van neerbuigende tweets tot wraakporno en van stalking tot wurging. Misogynie, betoogt Manne, moeten we niet zien als een individueel maar een structureel probleem. Het maakt niet uit wat een ­specifieke dader, man of vrouw, al dan niet voelt, het gaat erom dat die probeert de vrouw weer ‘op haar plek’ te krijgen.

Wraak op vrouwen

Aanleiding voor het boek was de aanslag in 2014 in het Californische Isla Vista, waarbij de 22-jarige Elliot Rodger zes mensen doodde en er veertien verwondde. Rodger behoorde tot de onlinegemeenschap van incels, mannen die ‘onvrijwillig celibatair’ zijn. Met zijn actie zei hij wraak te willen nemen op de vrouwen die hem niet hadden zien staan.

“De reacties op die aanslag ­zetten mij aan het denken”, zegt Manne via Skype vanuit haar woonkamer in Ithaca, in de staat New York. “Veel mensen ontkenden dat het misogynie was, omdat Rodger niet paste in het naïeve concept daarvan. Hij haatte vrouwen niet onder alle omstandigheden, hij wilde juist hun liefde, affectie en bewondering. Het hele zorgpakket, in de vorm van ‘a hot woman’. Ik dacht toen: er is een alternatieve, filosofisch gefundeerde definitie van misogynie nodig, die bruikbaarder is.”

Tijdens de verkiezingsstrijd ­tussen Hillary Clinton en Donald Trump kristalliseerde ze haar inzicht verder uit. “Er werd van Clinton geëist dat ze moreel onkreukbaar was, terwijl haar tegenkandidaat volstrekt immoreel en incompetent mocht zijn. De vijandige reacties leek ze vooral op te roepen doordat mensen haar niet ‘warm’ genoeg vonden. Dat maakte me zekerder dat misogynie gaat over wat we willen dat vrouwen zijn: mensen die geven. Een man wordt gezien als human being, een vrouw als human giver.”

Het nut van Mannes nieuwe definitie bleek meteen bij verschijning van Down Girl, herfst 2017. In die periode werd de #MeToo-beweging een internationaal fenomeen. Dankzij Mannes boek werden de patronen zichtbaar: niet alleen waarom geweld tegen vrouwen in het Westen nog zo welig tiert, maar ook waarom de daders zo vaak worden verdedigd. Media riepen Manne uit tot ‘filosoof van #MeToo’. Nu ligt er een tweede boek: Entitled, vertaald als Man & macht - Hoe mannelijk privilege vrouwen schaadt.

Tegen het einde van Down Girl schreef u nog ‘Ik geef het op’, omdat misogynie te hardnekkig zou zijn. Toch werkte u aan een nieuw boek. Wat is er veranderd?

“In de tussengelegen jaren ben ik positief verrast door het groeiende verzet tegen misogynie. Door de vrouwenmarsen tegen Trump en de #MeToo-beweging. Dat was heel inspirerend. Er lijkt een gedeelde politieke toewijding om te vechten voor een betere wereld. Dat wil niet zeggen dat de #MeToo-beweging niet kan worden verbeterd. Er zou meer aandacht moeten zijn voor de zwarte meisjes voor wie Tarana Burke (de zwarte activist die de beweging in 2006 oprichtte, red.) oorspronkelijk opkwam. Maar dat we mannen verantwoordelijk gingen houden en solidariteit toonden met vrouwelijke slachtoffers, dat was zo belangrijk.”

In Man & macht bespreekt u aanspraken die mannen menen te mogen maken op onder meer bewondering, seks, macht en kennis. Waarom wilde u ingaan op deze ‘mannelijke privileges’?

“In mijn eerste boek besprak ik dat misogynie gaat over het afstraffen van overtredingen van patriarchale normen en verwachtingen. De vraag is dan: wat zíjn die normen en verwachtingen precies, vooral in westerse samenlevingen die op het eerste gezicht egalitair lijken? De diensten waarvan we verwachten dat vrouwen ze leveren, zoals zorg en seks, hangen direct samen met mannelijke privileges. Dat mannen dat alles ontvangen, en dat ze niet hun deel hoeven te doen bij ‘vrouwelijke’ taken als het huishouden en de opvoeding, zien ze nog vaak als vanzelfsprekend. En veel vrouwen ook.”

Bij het onderwerp ‘kennis’ moest ik denken aan een voorbeeld uit uw eigen leven, dat niet in het boek staat: nadat u in een interview kritiek had geleverd op het seksisme in de ideeën van psychologie­professor en zelfhulpgoeroe Jordan Peterson, dreigde hij met een rechtszaak.

“Ja, dat is interessant. Jordan Peterson zie ik als iemand die niet alleen denkt dat hij het verdient te worden gehoord, maar ook om geen harde kritiek te krijgen op zijn werk. Dat is een bevoorrechte denkwijze typisch voor witte mannen, het veronderstelde recht op de positie van ‘kenner’. Als anderen dat in twijfel trekken, kan dat ertoe leiden dat hij hen het zwijgen probeert op te leggen. Hij wil tenslotte de enige stem zijn, de autoriteit. In Petersons geval is dat trouwens extra ironisch, omdat hij zijn faam deels dankt aan zijn imago als strijder voor het vrije woord.”

Filosoof Kate Manne: ‘Had ik een zoontje, dan zou ik er alles aan moeten doen om te voorkomen dat hij opgroeit met een bewustzijn van mannelijk privilege.’
 Beeld Getty Images
Filosoof Kate Manne: ‘Had ik een zoontje, dan zou ik er alles aan moeten doen om te voorkomen dat hij opgroeit met een bewustzijn van mannelijk privilege.’Beeld Getty Images

Man & macht gaat over traditionele verwachtingen die we van vrouwen hebben, waarvan mannen profiteren. Heeft u ook nagedacht over traditionele verwachtingen van mannen en vrouwelijk privilege?

“Er zijn zeker vrouwen die ten onrechte denken dat ze op van alles recht hebben, maar dat is meestal langs raciale scheidslijnen, dus ‘als witte vrouw’. Vrouwelijke privileges zie ik als verwaarloosbaar vergeleken met mannelijke. Ik geloof niet dat veel vrouwen nog in de veronderstelling verkeren dat ze van alles van mannen toegeschoven krijgen. Wie ridderlijkheid verwacht, komt in elk geval bedrogen uit. Ik bedoel, zelfs als je hoogzwanger bent, staan mannen niet meer voor je op in de metro, is mijn ervaring.”

Dus dan is het alleen maar eerlijk als mannen ook hun voordelen opgeven?

“Ja, ik vind dat alle voordelen die aan gender verbonden zijn moeten worden opgegeven.”

Uit een van de onderzoeken die u bespreekt, blijkt dat we bijna altijd de voorkeur geven aan een mannelijke baas, met één uitzondering: als de potentiële baas wordt beschreven als ‘zorgzaam’. Dan heeft ineens de vrouwelijke kandidaat een voordeel. Ontmoedigen we mannen niet ook om ‘vrouwe­lijke’ waarden als kwetsbaarheid en zorgzaamheid te tonen?

“We mogen wel verwachten van mannen dat ze zorgzamer worden, en de sociale omstandigheden ­zouden moeten veranderen om dat mogelijk te maken. Ik geloof niet zozeer dat hen dat nu niet wordt toegestaan. Ze krijgen juist vaak disproportioneel veel lof als ze zorgzaam zijn.”

Als ze vader zijn, maar ook daarbuiten?

“Mannen zou geleerd moeten worden om in het algemeen zorgzamer te zijn. Ze moeten meer denken aan de mensen om hen heen. En als omstandigheden dat lastig voor hen maken, mogen we hen wel prijzen als ze zorgzaam zijn. Binnen het redelijke.”

Hempathie

In allebei haar boeken stelt Manne dat zowel mannen als vrouwen de neiging hebben om begrip te tonen voor geprivilegieerde jongens en mannen die zich misogyn gedragen. Of het nu gaat om de veelbelovende student die zich aan een klasgenote vergrijpt, de beroemde regisseur die zijn actrices graag vernedert of de schijnbaar doodgewone man die na een krenking zijn vriendin vermoordt – we spannen ons doorgaans vooral in om zijn kant van de zaak te zien, zijn pijn. Dit fenomeen noemt Manne ‘hempathie’ (himpathy), een term die haar echtgenoot Daniël bedacht. De neiging tot hempathie moeten we weerstaan, zegt Manne, omdat we het onterechte idee van deze mannen dat ze recht hebben op zorg anders alleen versterken.

Volgens u is het een vergissing om empathie te tonen voor Trump-stemmers in ‘fly-over country’, veelal mannen uit de arbeidersklasse die zich verwaarloosd voelen. Maar als we alle empathie verliezen voor mannen die zich op enige wijze misogyn uiten, drijven we hen dan niet juist in de armen van mensen als Peterson en Trump, van wie ze wél aandacht krijgen?

“Ik denk dat er veel mensen met dezelfde demografische kenmerken zijn, die wel bereid waren te stemmen op een moreel betere kandidaat. Onze sympathie zou niet moeten uitgaan naar witte Trump-stemmers, maar naar de zwarte mensen en immigranten van wie van tevoren duidelijk was dat ze het slachtoffer zouden worden van Trumps beleid. Ik geloof dat je mensen verantwoordelijk moet kunnen houden, en dat je van hen mag verwachten dat ze niet racistisch zijn.”

Tegen het eind van Man & macht schrijft u opgelucht te zijn dat u in verwachting was van een meisje, omdat het u een ‘bijzonder grote morele uitdaging’ leek een jongen op te voeden zonder ‘de nare gedachte dat hij een potentiële schurk is’. Opgroeien met die gedachte noemt u ‘onproductief, onethisch en zelfs schadelijk’.

“Ik bedoelde dat het een potentieel gevaar is als je je zoontje opvoedt met een bewustzijn van mannelijk privilege. Als ik een zoontje had gehad, had ik me moeten inspannen om dat te voorkomen.”

Zegt u daarmee niet dat voortdurend wijzen naar de privileges van ‘witte mannen’ een gevoel voedt dat iedereen binnen die groep ergens schuldig aan is?

“Ik denk – en ik geloof dat dit vooral geldt voor opgroeiende kinderen – dat er een balans moet zijn tussen mensen bewust maken van hun privileges én van hun kwetsbaarheden. Als we witte jongens leren over de onterechte sociale vrijheden die zij krijgen, dan ­zeggen we niet dat zij ‘slecht’ zijn, maar geven we ze de gelegenheid om zich goed te gedragen. Het gaat niet om het individu, maar om de groep die systematisch wordt bevoorrecht. Het beste wat we volgens mij kunnen doen, is ervoor zorgen dat degenen die in geprivilegieerde categorieën vallen, inclusief ikzelf als witte vrouw, zich heel bewust zijn van hun privileges. En dat we actief proberen oneerlijke voordelen tegen te gaan als ze anderen benadelen.”

Verontschuldigingen

Zowel in haar boeken als tijdens het interview verwijst Manne voortdurend naar groepen die het moeilijker hebben dan die waar zij toe behoort, als witte, hoogopgeleide, heteroseksuele cisvrouw. Haar zorg en empathie blijven onverminderd stromen, al is het dan niet meer in de eerste plaats naar mannen.

Ze neemt weinig ruimte in, Manne. Haar antwoorden zijn niet langer dan noodzakelijk en doorspekt met nuanceringen als ‘ik denk’ of ‘ik geloof’. Haar verzoek ons gesprek een uurtje naar voren te verzetten, omdat dat beter uitkwam voor het slaapschema van haar baby, ging gepaard met uitgebreide verontschuldigingen.

Hoe gaat u zelf om met de druk om een human giver te zijn?

“Ik denk dat deze kennis me heeft geholpen om grenzen te stellen en een gelijkwaardig ouderschap te realiseren. Dat zou ik anders ­moeilijk hebben gevonden. Nu doet mijn echtgenoot echt de helft van het werk in huis en met onze dochter, en dat is geweldig. Het is een genoegen om onze baby ­gezamenlijk op te voeden, om ­allebei te weten wat haar ­behoeften zijn.”

Het viel me in uw dankwoord op dat u over uw echtgenoot zegt: “Ik kan alleen maar hopen dat ik hem ooit een beetje ga verdienen”.

“Ja, dat was tongue in cheek. Ik bén hem ongelooflijk dankbaar, maar het was ook een knipoog naar de thema’s in het boek. Ik heb vaak het gevoel dat ik hem niet waard ben, maar ik weet dat dat te maken heeft met gendernormen.”

Kate Manne, Man & macht - Hoe mannelijk privilege vrouwen schaadt, Atlas Contact, 264 p’s, 22,99 euro.

Meer over

Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.

Neem een abonnement op De Morgen


Op alle artikelen, foto's en video's op demorgen.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar info@demorgen.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234